Het volgende verhaal is opgedragen aan Ziggo zonder wiens 9 uur durende storing op de vrije dag die ik gereserveerd had om talloze belangrijke zaken te doen via internet en mail (en ik waarschijnlijk een paar klanten heb verloren) uit pure verveling en frustratie geschreven heb in die tijd.
Bedankt jongens, zonder jullie had dit nooit het levenslicht gezien.

Oww koppijn, en een rood licht?
Hij had zijn ogen nog dicht maar toch was alles rood, langzaam deed hij zijn ogen half open en begon vaag de contouren van zijn omgeving te zien.
Alles bleef een fel rood en hij werd zich nu ook bewust van een onaangename klamme warmte die hem over heel zijn lichaam deed zweten.
Hij kon nu ook de omtrekken zien van 2 figuren die tegenover hem, wat? op een stoel zaten?
Even voelde hij een felle steek van pijn in zijn hoofd en deed zijn ogen dicht en meteen daarna wijd open.
Ja er zaten twee rode gedaantes tegenover hem aandachtig naar hem te kijken.
Verbijsterd zag hij zijn armen op een bureau liggen en besefte dat hij zelf ook op een stoel zat, had hij in een stoel zitten slapen dan?
En waar was hij in godsnaam?
Hij had zijn ogen nu helemaal open en zag tot zijn verbijstering twee figuren tegenover hem die sprekend op duivels leken en zo uit een klassiek schilderij van Dante konden zijn weggelopen.
Volledig rood compleet met hoorntjes en een sikje en helemaal bloot op een horloge na dat ze allebei droegen.
Ah daar bent u dan, zei er een , dat zou tijd worden en produceerde een gemene grijns.
We begonnen al een beetje ongeduldig te worden sprak de andere, maar goed u bent er nu, daar gaat het om .
Hoofdpijn zeker? En dorst?
De eerste verschijning schoof een glas en een wit pilletje naar Mark toe.
Kom, drinkt u dat eens op en u zult zien dat u zich een stuk beter voelt, bemoedigend knikte hij Mark toe.
Deze staarde even naar het glas dat zo te zien water bevatte en naar het pilletje wat op aspirine leek.
Maar... wat? Wie zijn jullie en wat doe ik hier. kon hij nu met dikke stem uitbrengen.
Ondanks de nu loodzware hoofdpijn keek hij om zich heen en merkte dat hij zich in een soort druipgrot bevond,alleen was deze helemaal rood in een aantal verschillende tinten van fel bloed rood tot een donker bijna zwart aan toe.
En daar in de linkerhoek zag hij daadwerkelijk vlammen die langs de wand brandden?
Het geheel deed hem weer aan een klassieke weergave van de hel denken alleen het bureau waar zijn onderarmen op rustte paste niet echt in dat plaatje.
Een snelle blik omlaag leerde hem dat hij zich op een gewone bureaustoel bevond evenals de twee wat? duivels dus? tegenover hem.
Ja inderdaad, je hebt het al door geloof ik, sprak degene die hem het glas water had toegeschoven.
Wij zijn duivels, je bevindt je in de hel en je bent dood sprak deze een beetje kortaf.
En je hebt een barstende koppijn want je bent gestorven in een auto ongeluk, vulde de andere aan.
Dat gaat niemand in zijn koude kleren zitten dus neem dat aspirientje nou maar en u zult zien dat het daarna allemaal duidelijk zal worden.
Hij wierp even een snelle blik op zijn horloge.. en we hebben niet de hele dag de tijd vulde hij aan.
Nog steeds totaal verbijsterd wist Mark niets beter te bedenken dan het aspirientje dan maar in zijn mond te stoppenen spoelde het weg met het lauwe water dat een rare bijsmaak had.
Op slag voelde hij zich wat beter worden.
Ik ben dood, wist hij nu uit te brengen?
Als een pier, verzekerde de rechter duivel hem.
Had u maar niet met 6 pilsjes op naar huis moeten rijden he?
Dat is vragen om moeilijkheden.
En dan ook nog te hard rijden, dan te laat de auto van opzij zien aankomen en remmen door de drank tja, klassiek moet ik zeggen.
Het begon nu bij Mark te dagen, hij was op de kwartaalmeeting ja, hij had inderdaad een paar biertjes gedronken terwijl de eindeloos durende presentatie werd gegeven.
De ene na de andere slide met grafieken, verkoopcijfers in staafdiagrammen , prognoses, aandachtspunten enz, enz.
Er leek geen einde aan te komen.
En niks gegeten ook, de ene keer dat hij een ober met een schaal bitterballen had gezien was deze net op toen hij eindelijk in de buurt was gekomen.
Hij had nog getwijfeld of hij op zou staan van de barkruk om er eentje op tijd te onderscheppen maar dat zou misschien een gulzige indruk hebben gewekt.
Had hij zich ook door een menigte collega’s heen moeten werken die overal dicht opeen stonden in de veel te kleine warme ruimte.
Waarom konden ze nou nooit eens een fatsoenlijke grote zaal afhuren? Met airconditioning?
En zorgen dat er genoeg hapjes waren zonder elke weer lijdzaam te moeten toezien hoe die net weer op zouden zijn tegen de tijd dat die ober zich in zijn buurt had gewrongen. Uit pure frustratie had hij zijn pilsje in 1 teug leeggedronken.
Onwillekeurig moest hij opeens bitter lachen om de ironie van zijn gedachten.
Hij was dood en liep zich op te winden om een verdomde bitterbal?
Zoww u schijnt zich nogal te amuseren, merkte de ene duivel zoetsappig op.
Merkwaardig, de meeste nieuwelingen zien er de humor niet echt van in.
Met een schok kwam hij weer terug in de realiteit.
Ok ik ben dus dood, de hel bestaat echt dus de hemel dan waarschijnlijk ook, constateerde hij heel nuchter.
En waarom ben ik daar nu niet wilde hij weten?
Toch zeker niet alleen maar omdat ik zo stom was uit pure verveling wat teveel te drinken of wel soms?
Oww ja de hemel bestaat inderdaad ook antwoordde de duivel die links tegenover hem zat.
Het viel Mark nu op dat van deze een hoorn halverwege was afgebroken en besloot hem bij gebrek aan beter Eenhoorn te noemen.
Maar dat is nog een heel verhaal op zich waar we nu even geen tijd voor hebben, vervolgde deze.
Nu dan, als u zo vriendelijk zou willen zijn even dit formulier in te vullen, besloot Eenhoorn en schoof een wit formulier met een zilveren pen naar Mark toe.
En wat is dit dan wel, vroeg deze.
Dat is ons intake-formulier antwoordde Eenhoorn.
Als u dat even volledig en naar waarheid invult kunnen we uw juiste plek hier bepalen.
Mark wierp een blik op het formulier en kon zijn ogen nauwelijks geloven:
Benoem uw sterke en zwakke punten en geef van elk 3 voorbeelden?
Wat is uw lievelingskleur?
Zou u liever een weerwolf of een vampier willen zijn??
Wat is dit voor onzin vroeg hij.
Ik ben toch in de hel?
Word je hier dan niet op een of andere staak gespietst in eeuwig brandend vagevuur en word je zo nu en dan ook nog eens met een vork geprikt?
Zuchtend leunde eenhoorn achterover in zijn stoel en wierp een blik op zijn collega die Mark bij gebrek aan beter maar even bij zichzelf klein duiveltje noemde omdat hij aanzienlijk kleiner was als Eenhoorn.
Deze nu leunde voorover en begon:
Goed dan, het ziet ernaar uit dat u wat meer inzicht wenst in de situatie, maakt het proces wel weer wat langduriger dan ons lief is, wierp een blik op zijn horloge, het zij zo besloot hij eveneens met een diepe zucht.
Kijk: in den beginne schiep HIJ ,wiens naam we hier niet uitspreken, de hemel en de aarde.
God bedoel je, zei Mark.
Ja maar wat heb ik nou net gezegd reageerde het kleine duiveltje als door een wesp gestoken.
Wiens Naam Wij Hier Niet Uitspreken zei ik toch?
En ik dacht nog wel dat u vlug van begrip was.
Nou ja niets aan te doen, een eerste aantekening in uw dossier hierbij, een slecht begin.
Ik raad u aan wat voorzichtiger te zijn in de toekomst, dat is in uw eigen belang.
En me niet steeds in de rede te vallen ook trouwens, dan zitten we hier morgen nog mopperde hij verder.
Welnu er was dus een hemel en aarde ja? duidelijk?
Het kleine duiveltje sprak nu op een neerbuigende toon van een ongeduldige ouder die zijn weerbarstige kind toesprak.
Mark besloot dat hij er voor nu misschien inderdaad beter maar even het zwijgen kon toedoen.
Nu dan vervolgde hij: om de boel een beetje op te vrolijken schiep HIJ wiens naam we hier dus niet uitspreken, (en wierp even een doordringende blik in Mark zijn richting) deze deed er wijselijk het zwijgen toe.
En toen was er leven in grote verscheidenheid ging hij door.
En als toppunt van zijn creatie, schiep hij de mens.
Hierbij lachten allebei de twee duivels even sarcastisch, nou je begrijpt misscien dat we niet echt onder de indruk zijn he?
Mark keek neutraal voor zich uit.
Goed dan, en om niet overal de schuld van te krijgen wat die zogenaamde mens allemaal zou uitspoken gaf HIJ wiens naam wij hier niet uitspreken ze vrije wil, ook duidelijk he?
Mark knikte instemmend.
Nou en zoals iedereen ,behalve HIJ wiens naam wij hier niet uitspreken ,dan blijkbaar al mijlenver had kunnen zien aankomen maakte die mens er een puinhoop van.
Weliswaar bleken ze heel creatief en bouwden van alles en wisten de natuurlijke rijkdommen die Hij voor de zekerheid ook gemaakt had erg slim te benutten, het ging allemaal niet van een leien dakje als ik het zacht mag uitdrukken.
Nee dat kan je wel zeggen viel Eenhoorn nu in, best wel aardig gedaan natuurlijk, van een haveloze aap die met veel pijn en moeite een plaggenhut maakte naar megaflat.
Respect hoor.
Maar altijd ten koste van zijn medemens, dier en de ooit zo mooie natuur.
Ja en met veel geweld van simpele moord tot holocaust, brrr
Dat vonden zelfs wij duivels wat overdreven.
Maar het toeval wilde dat er zelfs wat engeltjes niet zo perfect waren en voilà
HIJ wiens naam wij hier niet uitspreken schopte die in zijn wijsheid naar beneden onder de aarde riep het kleine duiveltje enthousiast uit en de hel was geboren.
In het begin precies zoals u al zei: Een eeuwig vagevuur waar alle zondaren werden gemarteld maar ja eeuwig duurt nogal lang he, en alles begint op zijn tijd te vervelen.
Mja stemde eenhoorn in: elke dag hetzelfde liedje, iedereen lag te kermen en te jammeren en wij maar ons best doen om iedereen op tijd zijn prikjes te geven.
Enne in het begin ging het nog wel maar als je bedrijf blijft groeien en groeien en er geen geld is voor nieuw personeel heb je een probleem he?
Dan red je het niet meer om iedereen op tijd zijn gepaste straf te geven.
Geld vroeg Mark? en personeel? in de hel?
Het lijkt wel alsof ik nog steeds op aarde ben.
AAH kijk daar zit nou juist de grap zei Eenhoorn:
Dat eeuwige gemartel begon dus te vervelen en het werd tijd voor iets nieuws dus wat hebben we toen bedacht?
Simpel: we keken naar hoe die mensen elkaar constant het leven zuur maken in het echte leven, en hebben toen al die geniale tactieken die die mensen bedachten (en ik moet toegeven daar zijn ze absolute meesters in) hier ook gewoon toegepast.
Alleen dan nog een graadje echter en eeuwig voor altijd.
Geen ontkomen aan, en zo is de kantoorhel dus geboren!
Kantoorhel? vroeg Mark verbijsterd.
Jaah riep Eenhoorn enthousiast uit: Wat voor ergere hel kun je je indenken?
Kom, denk na: Volgens onze gegevens werkte u toch ook op zo een modern kantoor?
Wel ehmm ja ik heb dus de laatste 10 jaar op kantoor gewerkt: salarisadministratie zei Mark
Hmm.. en beviel dat een beetje vroeg Eenhoorn voorzichtig.
Ach in het begin ging het wel maar ik had het eigenlijk wel weer een beetje gezien moet ik eerlijk zeggen
Prachtig! riep Eenhoorn enthousiast:
Eeuwig kantoorwerk dus, dat treft, we hebben sinds kort een schitterend nieuw kantoorpark opgezet en u kunt zo meteen beginnen
Ja maar ho, wacht even ik zei net nog dat ik het dus wel een beetje gezien had daar op dat kantoor zei Mark
Juist, en dit is de hel waar we u het leven zo zuur mogelijk willen maken dus, hmm nou?? viel het kleine duiveltje in.
En de Big Boss wil precies weten hoeveel zielen we hebben en wanneer ze zijn binnen gekomenen of ze wel de juiste straf hebben ontvangen enz enz.
Daar komt veel meer bij kijken dan u denkt hoor!
Gelukkig hebben we altijd behoefte aan meer kantoorslaafjes dus reken er maar opdat u zeker de helft van de tijd volstrekt onnodig werk zult doen, eindeloze stapels papier produceren met berekeningen en prognoses waar geen hond naar kijkt en rechtstreeks het vagevuur ingaan.
Dat is trouwens ook veel efficiënter dan enorme archieven bouwen waar geen hond ter wereld ook nog naar omkijkt nietwaar?
Daar zat vreemd genoeg wel wat in eigenlijk dacht Mark.
En bovendien kunt u er carrière maken he? Immers hoe meer u uw medezielen hier pest hoe meer bonuszegels u spaart en wie weet wordt u nog wel eens groep chef of manager met de tijd als u echt goed bent.
Dan kunt u zich helemaal nuttig maken door allerlei nieuwe en volstrekt overbodige administratie in te voeren bv, en te eisen dit en dat halfgare rapport wel voor 4 uur moet worden ingeleverd want anders? Juist geen bonus voor mijnheer die te laat is!
Ha ha ja vulde Eenhoorn aan.
En houdt er rekening mee dat we minimaal 1 keer per dag alle computers laten crashen en autosave hebben we uitgezet, dus?
Juist, als die sukkel vergeten is zijn spreadsheetje op te slaan is alles weg, foetsie, uren werk verdwenen! Ha ha geniaal toch?
En het duurt zeker een kwartier voor die oude computer weer helemaal in de lucht is, oww ja u zult best nog een hoop lol gaan hebben hier verzekerde hij Mark.
MITS je manager of afdelingschef bent natuurlijk he? dat wel, maar kom je kan niet alles meteen hebben natuurlijk.
Wat we maar willen zeggen is dat voor een echt goede Pester er best wel kansen liggen hier toch Bill 2?
Ow ja zeker zei die maar dan moet u wel echt uw best doen he? Dus bv voor de hele afdeling koffie halen en ondertussen steeds afgeleid worden door iemand, zodat degene die achter u staat te wachten steeds pissiger wordt.
Ja dat is een goede kwam Eenhoorn weer, vergeet dan ook niet om tussendoor schijnbewegingen te maken, zo van u reikt weer naar de knop om de volgende koffie te maken dan bedenkt u opeens iets wat u echt nu onmiddellijk tegen die collega naast u moet zeggen, dus draait zich half om, vergeet die koffieknop even helemaal en doet rustig uw verhaal.
Juist ja kwam het kleine duiveltje die blijkbaar Bill 2 heette, succes verzekerd, je kan iemand die achter je staat te wachten niet kwader maken, reken maar! beproefde tactiek!!! werkt altijd!
Hmm hm zeker, vergeet ook niet dat we tegenwoordig maar 1 automaat per twee etages hebben, want de andere is om te bezuinigen weggehaald, dat was een goede he Bill 2? Wie had dat ook alweer bedacht? Die heeft daar wel 10 bonuszegels in 1 keer mee verdient!
MMJa dat was Bill 23 geloof ik, die was echt goed inderdaad, heeft ook nog de kantoortuin uitgevonden. Dus alle afdelingen die niks met elkaar te maken hebben allemaal rücksichtslos bij elkaar gezet in flexplekken.
Oww ja die was ook van hem he zei Eenhoorn? Die ellende had hij zelf al meegemaakt toen hij nog leefde. Geniaal pestconcept inderdaad die kantoortuin, zeldzame klasse immers:
Je begrijpt dat er veel meer medewerkers dan flexplekken zijn he, legde deze uit, dus wat er dan dus gebeurt is dat als iemand iets later binnenkomt hij zich helemaal wezenloos moet zoeken naar een vrije plek en dat is meestal echt niet in de buurt van zijn collega’s natuurlijk.
Nope bevestigde Bill dat kun je schudden.
Nou hij moet natuurlijk om de haverklap wel iets vragen aan een collega van zijn afdeling dus hup daar moet hij de hele kantoortuin afstruinen op zoek naar die ene.
Haha ja en dat gaat zo met iedereen dus je begrijpt dat het een grote chaos wordt van door elkaar lopende mensen die ook nog vaak mobiel gebeld worden en dan moeten ze allemaal extra hard praten in die telefoon om boven het lawaai uit te komen dus je begrijpt?
Juist ja: een muur van lawaai en chaos van door elkaar lopende mensen waar geen hond ter wereld zich kan concentreren om wat dan ook voor elkaar te krijgen natuurlijk!
Niet te vergeten de constante irritante geluidjes van hun sms’jes en WhatsApp oproepen.
En de originele bedenker van al die ellende zei dat het was om de creativiteit en collegialiteit te vergroten, geweldig toch? Hoe kun je het in jezusnaam bedenken! Respect!
JAAAAAh dat kantoor van ons is een van onze grootste successen om mensen helemaal gek te krijgen.
Oww Oww riep Bill 2 enthousiast: De kantine de kantine!! Vertel hem over de kantine!!!!
Hahah hou op Bill 2 bulderlachte Bill, ik hou het niet meer, de kantine jaah het kroonjuweel op onze creatie!
Beide duivels moesten nu toch wel zo hard lachen dat Mark bang was dat ze van hun stoelen zouden vallen.
Met moeite herstelde Bill 2 zich een beetje en begon:
Nou kijk, iedereen moet dus verplicht lunchen he? Dat houden we bij via hun smartcards.
Zo niet strafpunten dus je moet wel.
Nou enne dan gaat die dus maar 1 uur open he? van 12 tot 1 uur precies.
MMJa nou enne als je weet dat hier meer dan 500 man werkt, snap je wel dat dat dringen is geblazen he?
Ha ha ja sterker nog als je te laat in de rij staat kun je het schudden, want uiteraard zorgen we er wel voor dat er veel te weinig lekkere dingen zijn als snacks en een goede groentesoep en zo.
Precies, maar we hebben wel karrevrachten halfbakken bruin brood met extra veel granen.
niet weg te krijgen dat spul als het een beetje uitgedroogd is.
Hmm Hmm en dan is er meestal ook alleen nog maar goor spul over dat niemand lust zoals
Gezonde slablaadjessalade en margarine zonder zout.
Yup bevestigde Bill dus alleen de eersten in de rij krijgen wat lekkers, de rest?
Oppiepoppie zei hij vrolijk.
Maar ook als je vooraan staat is het niet gegarandeerd he? Dat je wat lekkers krijgt bedoel ik.
Nope: Kijk de kroket is altijd het meest populair he? en niemand lust die kipcorns (die we trouwens ook met extra veel paneermeel hebben gemaakt voor de lol)
Nou dan zorgen we dus wel dat het kantine personeel zo een 2 of 3 kroketten neerlegt tegen zo een stuk of 10 kipcorns dus je begrijpt, jawel eerst komt eerst maalt.
Jaha maar zelfs al heb je de mazzel dat je die kroket te pakken krijgt, dan wil je er wel een broodje bij toch?
En dan uiteraard niet zo een gore pikzwarte met tachtigduizend niet te vreten granen en pitten erin natuurlijk, op je gezondheid hoef je toch niet meer te letten als je dood bent he? Maar een lekker zacht wit bolletje.
Dus: haha je raadt het al niet te vinden dat witte broodje he?
Nope zeker weten.
En hoe weten we dat zo zeker vroeg Bill 2 op samenzweerderige toon.
Nou dat komt omdat al het personeel de instructie heeft pas weer witte bolletjes neer te leggen als de kroketten weer op zijn.
Dus als je überhaupt mazzel hebt kun je kiezen: of een wit bolletje, of een kroket maar nooit allebei tegelijk.
Goed he?
En dan heb je nog van die slimpies die halverwege opeens bedenken dat ze iets vergeten zijn, zich abrupt omdraaien met hun overvolle dienblad vol met kokend hete soep of koffie en zich een weg terug proberen te banen .
Dat is ook altijd geweldig om te zien: Of ze knallen tegen iemand op die daar niet op berekend was en dan is de chaos niet te overzien: Gloeiend hete soep over je heen, in je keurige overhemdje en pure doodsnood kreten in het beste geval of anders in elk geval een flinke puinzooi van op de grond vallende troep en zwaar geïrriteerde mensen.
De meer ervaren kantoorpikkies echter weten het helaas meestal te ontwijken maar niet zonder allerlei acrobatische toeren uit te halen.
En dat doen ze gewoon uit zichzelf he? Hebben wij niks mee te maken.
Ok Ok ik begin het door te krijgen zei Mark.
Tussen haakjes: Heten jullie allemaal Bill of zo? Ik bedoel jij heet Bill 2, hij heet Bill en ik hoorde net iets over Bill 23 Bepaalde reden voor die namen?
Aaah verkondigde Bill trots: Daar is zeker een goede reden voor, ik zal het je uitleggen:

Wordt Vervolgd