Om te overdenken

De Natuur bestaat uit miljarden complexe structuren die elk op zich uit een zeer groot aantal perfect met elkaar samenwerkende onderdelen bestaan die elk op zichzelf staand volkomen nutteloos zouden zijn. Volgens de gangbare Evolutietheorie zouden die allemaal door toeval en mutatie in een lange tijdsspanne ontstaan zijn hetgeen in tegenspraak is met een belangrijke theorie van diezelfde Evolutieleer namelijk dat elk organisme dat niet perfect aan zijn omgeving is aangepast zal verdwijnen door natuurlijke selectie. Voorbeeld: Uit een vis ontstond in de loop der tijd een hagedis, echter dat gebeurde in een lange tijd waarin het arme beest noch het een noch het ander was, imperfect en niet aangepast aan zijn omgeving kroop het rond op nog niet volgroeide pootjes, snakkend naar water en lucht tegelijk zonder ooit een fossiel achter te laten maar wel ondanks de Survival of the Fittest overlevend en bij volkomen toeval evoluerend tot een perfect wezen. En dit is talloze malen gebeurd zonder uit te sterven en zonder ooit een spoor in de aardbodem na te laten.